تورهای ویژه استانبول 

اعتبار تور: آبان ماه 96

مدت تور: 4 شب و 5 روز 

ایرلاین های ایرانی 

شروع قیمت تور از: 949.000 تومان