دین مردم در استانبول

تعداد زیادی ازساکنان شهر توریستی استانبول ترکیه مسلمان شیعه و تنها تعداد معدودی سنی هستند ، پیرو مکتب حنفی نیز در این شهر زندگی می کنند ، حدود ده درصد مردم اهل سنت استانبول هم پیرو مکتب شافعی می باشند . اسلام محمدی یکی از ادیانیست که طرفداران زیادی در استانبول داشته و بیش از چهار میلیون پیرو علوییون ترک هستند.

 

istanbultournet.ir