شاید بتوان گفت ترکیه و استانبول اصلی ترین مراکز خرید اروپا و آسیا را دارا می باشد و به عبارتی قطب خرید در این قاره هاست. بسیاری از گردشگران و مسافرانی که به این شهر ترکیه سفر می نمایند شاید بعد از تفریح اولین دلیلشان از سفر به استانبول دیدن بازارها و مراکز خرید فراوان آن و لذت خرید کردن در این شهر است. اما آیا می دانید شیک پوش ها برای خرید به کجای استانبول می روند؟

شیک پوش ها برای خرید به کجای استانبول بروند؟

برای خرید پوشاک و پارچه بهترین نقطه خیابان استقلال، خیابان جمهوریت و خیابان روملی است. خیابان استقلال از جمله معروف ترین خیابان های شهر استانبول می باشد که یک سر آن به میدان تقسیم یا تکسیم می رسد و در آنجا آخرین دست آوردهای صنعت پوشاک و کیف و کفش دیده می شود. مرکز خرید آتاکوی گالریا استانبول در منطقه آتاکوی، آک مرکز و مرکز خرید کروسل در منطقه کارکوی را نیز نباید ندید.

شیک پوش ها برای خرید به کجای استانبول بروند؟